Wij verwerken uw gegevens

U verstuurt gegevens via de formulieren op onze website. Wij verwerken uw gegevens volgens de richtlijnen die beschreven staan in de Europese privacywetgeving. Hieronder informeren wij u over het verwerken van uw gegevens, uitsluitend met betrekking tot deze website.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend;

  1. voor administratieve doeleinden
  2. om u goed van dienst te kunnen zijn
  3. om u optimale service te kunnen verlenen

Om welke gegevens gaat het?

De gegevens die u invult, vallen in de categorie persoonsgegevens. Het betreft gegevens met betrekking tot geslacht, leeftijd, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw interesse in onze diensten en/of producten.

Uw IP-adres wordt door ons om beveiligingsredenen geregistreerd.

Het tijdstip waarop u het betreffende formulier verzendt, wordt voor interne controle en secundair doel geregistreerd.

Hoe worden uw gegevens verwerkt?

De formulieren van deze website worden verzonden via een beveiligde internetverbinding. Onze internetverbinding heeft een TLS certificaat (https: met slotje) zoals ook uw bank gebruikt. Hierbij worden de gegevens versleuteld en veilig verzonden naar uw en ons e-mailadres.

Het bewaren van uw gegevens.

Wij bewaren uw gegevens maximaal 5 jaar tenzij de door u verstrekte gegevens nodig zijn om onze diensten en/of producten aan u te leveren.

Wie hebben inzage in uw gegevens?

De administratieve medewerkers van ons bedrijf hebben inzage in de door u aangeleverde gegevens.

Wat doen wij niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet gedeeld met andere bedrijven of instanties en zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt, anders dan waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt.

Achtergrondinformatie

Algemene informatie over de Europese privacywet kunt u vinden op de website van de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving 

Veilig en betrouwbaar

Wij garanderen u dat wij veilig en respectvol omgaan met de door u aangeleverde gegevens. Op uw verzoek geven wij u inzage in de door u aangeleverde gegevens.
Onze webmaster onderhoudt en monitort proactief de veiligheid van deze website. Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn gegaan met de beveiliging van deze website waarbij onbevoegden toegang hebben verkregen tot uw gegevens, dan brengen wij u daarvan onmiddellijk op de hoogte.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij verzoeken u vriendelijk contact met ons op te nemen.